FANDOM


U.A. Powered Jersey
UA Powered Jersey NECH
Tłumaczenie nazwy Wzmocniona koszulka U.A.
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Equip Equip Spell
Prędkość 1
Kod 35884610
Tekst karty
Equip only to a "U.A." monster. It gains 1000 ATK and DEF, also if it battles an opponent's monster, any battle damage it inflicts to your opponent is doubled. If the equipped monster destroys a monster by its attack: It can make a second attack during this Battle Phase. During your Standby Phase: Banish the equipped monster. If this card is sent to the Graveyard because the equipped monster returned to the hand: You can return this card to the hand.
Tłumaczenie
Wyposaż w tę kartę jedynie potwora "U.A.". Ten potwór zyskuje 1000 punktów ataku i obrony, poza tym, jeśli ten potworów będzie walczył z potworem przeciwnika, wszystkie zadane przez tego potwora obrażenia bitewne ulegną podwojeniu. Jeśli wyposażony potwór zniszczy potwora przeciwnika przez swój atak: ten potwór może zaatakować drugi raz podczas tej fazy bitwy. Podczas twojej fazy oczekiwania: zbanuj wyposażonego potwora. Jeśli ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko, ponieważ wyposażony potwór zostanie przywrócony do ręki: możesz przywróć tę kartę do swojej ręki.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.