FANDOM


U.A. Penalty Box
UA Penalty Box CROS
Tłumaczenie nazwy Karna ławka U.A.
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 70043345
Tekst karty
At the start of the Damage Step, if your "U.A." monster battles an opponent's monster: You can banish that opponent's monster until your opponent's 2nd End Phase. You can only use this effect of "U.A. Penalty Box" once per turn. You can banish this card from your Graveyard; add 1 "U.A." Spell Card from your Deck to your hand.
Tłumaczenie
Na początku kroku obrażeń, jeśli twój potwór "U.A." walczy z potworem przeciwnika: możesz zbanować tego potwora przeciwnika do czasu drugiej fazy końcowej twojego przeciwnika. Możesz skorzystać z tego efektu "U.A. Penalty Box" tylko raz na turę. Możesz zbanować tę kartę z twojego cmentarzyska; doda do swojej ręki 1 kartę zaklęcia "U.A." ze swojej talii.
Zestawy
Archetyp/Seria
  • U.A. (U.A.)
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.