Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement
Yu-Gi-Oh! Wiki

Turn (ang. tura) to określenie kolejki danego gracza. Dzieli się na kilka faz:

 • Draw Phase (faza ciągnięcia) - w tej fazie gracz pociąga jedną kartę z ręki; pułapki i szybkie zaklęcia mogą zostać aktywowane w tej fazie;
 • Standby Phase (faza oczekiwania) - faza przejściowa, część efektów ma w niej miejsce; pułapki i szybkie zaklęcia mogą zostać aktywowane w tej fazie;
 • Main Phase 1 (główna faza 1) - gracz może:
  • przyzwać jednego potwora w dowolnej pozycji;
  • zastawić pułapki lub karty zaklęć;
  • aktywować efekty kart;
  • zmienić pozycję potwora (jeśli nie był przyzwany w tej samej turze);
 • Battle Phase (faza walki) - jest podzielona na kilka stopni:
  • Start Step (stopień początkowy) - gracz deklaruje przystąpienie do fazy walki; podobnie jak w innych fazach można aktywować karty szybkiego efektu;
  • Battle Step (stopień walki) - gracz deklaruje, którymi potworami zaatakuje i obiera cel, następnie ma czas aktywować efekty swoich kart i gdy skończy, przekazuje priorytet przeciwnikowi;
  • Damage Step (stopień obrażeń) - gracze kalkulują zadane obrażenia porównując odpowiednie statystyki: siły ataku w wypadku gdy obydwa stwory znajdowały się w pozycji ataku, lub siłę ataku do obrony, gdy atakowany stwór znajdował się w pozycji obronnej. Gdy potwór pozostawał ukryty, zostaje w tym momencie odwrócony (wszelkie efekty typu Flip zostają aktywowane po kalkulacji obrażeń, tak więc pokonany stwór nie może stać się celem efektów). Następnie gracze kalkulują obrażenia zadane punktom życia:
   • gdy atakujący potwór miał wyższy atak od wroga - zaatakowany potwór zostaje zniszczony, a nadwyżka zadanych obrażeń zostaje odjęta od punktów życia przeciwnika;
   • gdy atakujący potwór miał taki sam atak jak wróg - odbywa potwory zostają zniszczone, żaden gracz nie traci punktów życia;
   • gdy atakujący potwór miał niższy atak od wroga - atakujący potwór zostaje zniszczony, a nadwyżka zadanych obrażeń zostaje odjęta o twoich punktów życia;
   • gdy atakujący potwór miał wyższy atak od obrony wroga - broniący się potwór zostaje zniszczony, żaden gracz nie traci punktów życia;
   • gdy atakujący potwór ma taki sam atak jak obrona wroga - żaden potwór nie zostaje zniszczony i żaden gracz nie traci punktów życia;
   • gdy atakujący potwór ma mniejszy atak od obrony wroga - żaden potwór nie zostaje zniszczony, natomiast atakujący gracz traci punkty życia równe różnicy obrony i ataku;
   • Niektóre efekty, zwłaszcza modulujące wartości ataków i obrony, mogą zostać aktywowane w tej fazie.
  • End Step (stopień końcowy) - koniec wszystkich walk; szybkie karty mogą zostać aktywowane.
 • Main Phase 2 (główna faza 2) - gracz może dokonać tych samych czynności co w pierwszej fazie, chyba że wykorzystał już ich limit na turę; ta faza nie następuje, gdy gracz opuścił fazę walki;
 • End Phase (faza końcowa) - koniec tury, niektóre efekty i koszty odbywają się w tej fazie; gdy gracz ma więcej niż 6 kart w ręce, musi odrzucić nadwyżkę; zaczyna się tura przeciwnika.
Advertisement