FANDOM


Trial and Tribulation

招来の対価

Trial and Tribulation GAOV
Kana しょうらいのたいか
Romanizacja nazwy Shōrai no Taika
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 26285788
Tekst karty
You can only activate 1 "Trial and Tribulation" per turn. During the End Phase of the turn this card was activated, apply this effect, depending on the number of monsters you Tributed from the field and from your hand this turn, except Tokens.

● 1: Draw 1 card.
● 2: Add 2 monsters from your Graveyard to your hand.
● 3+: Destroy up to 3 face-up cards on the field.

Tłumaczenie
Możesz aktywować tylko 1 "Trial and Tribulation" na turę. W trakcie fazy końcowej tury, w której ta karta została aktywowana, zastosuj ten efekt, w zależności od liczby potworów, które poświęciłeś z pola i ręki tej tury, z wyjątkiem tokenów.

● 1: Dobierz 1 kartę.
● 2: Weź 2 potwory ze swojego cmentarza do ręki.
● 3+: Zniszcz do 3 odkrytych kart na polu.

Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.