FANDOM


The First Monarch

始源の帝王

The First Monarch LVAL
Kana しげんのていおう
Romanizacja nazwy Shigen no Teiō
Tłumaczenie nazwy Pierwszy Monarcha
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 08522996
Tekst karty
Special Summon this card as an Effect Monster (Fiend-Type/DARK/Level 6/ATK 1000/DEF 2400). (This card is also still a Trap Card.) If Summoned this way: You can discard 1 card, then declare 1 Attribute; this card becomes that Attribute, and can be treated as 2 Tributes for the Tribute Summon of a monster with the same Attribute as this card. While this card is treated as a monster, you cannot Special Summon monsters, except monsters with this card's Attribute.
Tłumaczenie
Specjalnie przyzwij tę kartę jako potwora efektu (typ Fiend/MROK/poziom 6/ATK 1000/DEF 2400) (ta karta wciąż jest kartą pułapki). Gdy zostanie przyzwana w ten sposób: możesz odrzucić 1 kartę, po czym zadeklarować atrybut; ta karta zyskuje ten atrybut i może być traktowana jako 2 trybuty do przyzwania przez poświęcenie potwora o tym samym atrybucie co ta karta. Gdy ta karta jest traktowana jako potwór, nie możesz specjalnie przyzywać potworów, nie licząc potworów o atrybucie taki samym jak ta karta.
Zestawy
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.