FANDOM


The Fang of Critias

クリティウスの牙

The Fang of Critias DRL2
Kana クリティウスのきば
Romanizacja nazwy Kuritiusu no Kiba
Tłumaczenie nazwy Kieł Critiasa
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 11082056
Tekst karty
(This card is also always treated as "Legendary Dragon Critias".)

Send 1 Trap Card from your hand or your side of the field to the Graveyard, that is listed on a Fusion Monster that can only be Special Summoned with "The Fang of Critias" (if that card is Set, reveal it), then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck. You can only activate 1 "The Fang of Critias" per turn.

Tłumaczenie
(Ta karta jest również zawsze traktowana jako "Legendary Dragon Critias")

Wyślij na cmentarzysko 1 kartę pułapki z twojej ręki lub twojej strony pola, która jest wyszczególniona na fuzyjnym potworze, który może zostać specjalnie przyzwany tylko przy pomocy karty "The Fang of Critias" (jeśli ta karta jest ustawiona, ujawnij ją), po czym specjalnie przyzwij tego fuzyjnego potwora z twojej dodatkowej talii. Możesz aktywować tylko 1 kartę "The Fang of Critias" na turę.

Zestawy
Anime
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.