FANDOM


The Claw of Hermos

ヘルモスの爪

The Claw of Hermos DRL2
Kana ヘルモスのつめ
Romanizacja nazwy Herumosu no Tsume
Tłumaczenie nazwy Szpon Hermosa
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 46232525
Tekst karty
(This card is also always treated as "Legendary Dragon Hermos".)

Send 1 monster from your hand or your side of the field to the Graveyard, of the Type that is listed on a Fusion Monster that can only be Special Summoned with "The Claw of Hermos" (if that card is Set, reveal it), then Special Summon that Fusion Monster from your Extra Deck. You can only activate 1 "The Claw of Hermos" per turn.

Tłumaczenie
(Ta karta jest również zawsze traktowana jako "Legendary Dragon Hermos")

Wyślij na cmentarzysko z twojej ręki lub twojej strony pola 1 potwora typu, który jest wyszczególniony na fuzyjnym potworze, który może zostać specjalnie przyzwany tylko przy pomocy karty "The Claw of Hermos" (jeśli ta karta jest ustawiona, ujawnij ją), po czym specjalnie przyzwij tego fuzyjnego potwora z twojej dodatkowej talii. Możesz aktywować tylko 1 kartę "TheClaw of Hermos" na turę.

Zestawy
Anime
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.