FANDOM


Tackle Crusader

タックルセイダー Tackrusader

Tackle Crusader LVAL
Romanizacja imienia Takkuruseidā
Tłumaczenie imienia Blokujący krzyżowiec
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Earth EARTH
Typ potwora Rock/Effect
Atak i obrona 1500/1800
Kod 12467005
Tekst karty
If this card is sent to the Graveyard: You can activate 1 of these effects.

Target 1 face-up monster your opponent controls; change that target to face-down Defense Position.
● Target 1 face-up Spell/Trap Card your opponent controls; return that target to the hand. This turn, your opponent cannot activate cards with the same name as the card returned to the hand by this effect.

Tłumaczenie
Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko: możesz aktywować 1 z tych efektów.

● Obierz za cel 1 odkrytego potwora kontrolowanego przez przeciwnika; przestaw ten cel do zakrytej pozycji obronnej.
● Obierz za cel 1 odkrytą kartę zaklęcia/pułapki kontrolowaną przez przeciwnika; przywróć ten cel do ręki. Podczas tej tury, twój przeciwnik nie może aktywować kart o takiej samej nazwie jak ta przywrócona do ręki przez ten efekt.

Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.