FANDOM


Summon (ang. przyzwanie; Shōkan w japońskiej wersji) polega na przyzywaniu kart potworów na pole walki. Istnieje wiele różnych sposób przyzwania.

Normal SummonEdytuj

Normal Summon (ang. Normalne przyzwanie) to najprostszy sposób przyzywania potworów w grze, dozwolony raz na turę w trakcie fazy głównej. Przyzwanie w pozycji ataku polega na położeniu stwora w strefie potworów obrazkiem do góry, natomiast w pozycji obrony - na ustawieniu karty poziomo w strefie potworów, obrazkiem do dołu. Należy pamiętać, że przyzwanie przez odwrócenie nie jest traktowane jako normalne przyzwanie. Karty takie jak Double Summon pozwalają normalnie przyzwać więcej niż jeden raz.

Tribute SummonEdytuj

Jeśli chcemy przyzwać potwora o poziomie wyższym niż 4, wymagany jest tzw. "trybut" (ang. Tribute) - ten rodzaj przyzwania jest czasami nazywany "Tribute Summon" (jap. Advance Shōkan).

Poziom Trybut
5,6 1 potwór
7,8 i większy 2 potwory

Istnieją również stwory wymagające więcej niż dwóch trybutów, np. Obelisk the Tormentor.

Flip SummonEdytuj

Flip Summon (ang. przyzwanie przez odwrócenie; Reverse Shōkan w japońskiej wersji) polega na celowym odwróceniu ustawionego stwora do pozycji ataku. Nie wolno przyzywać w ten sposób stworów ustawionych podczas tej samej tury. Należy także zaznaczyć, że odwrócenie stwora w wyniku ataku nie jest traktowane jako przyzwanie. Nie ma żadnego limitu dotyczącego liczby tego typu przyzwań podczas jednej tury, wciąż wolno nam także normalnie przyzwać. Podczas przyzwania przez odwrócenie ulegają aktywacji tzw. "Flip Effects".

Special SummonEdytuj

Special Summon (ang. specjalne przyzwanie) to rodzaj przyzwania, do którego używa się efektów kart (w przeciwieństwie do normalnego przyzwania i ustawienia). Special Summon możesz wykonać tyle razy ile to możliwe (tzn. tyle razy ile możesz aktywować efekt pozwalający specjalnie przyzwać potwora). Ponadto Special Summon nie wymaga trybutu chyba, że wskazuje na to efekt danej karty. Specjalnie przyzwane potwory umieszcza się na polu w odkrytej pozycji ataku lub obrony, chyba, że efekt karty wskazuje inaczej. Efekt kart określa skąd ma być przyzwany potwór (z ręki, talii, cmentarza lub strefy kart usuniętych). Jeśli nie ma wskazanego miejsca zawsze przywołuje się z ręki. Specjalnymi przyzwaniami są także "Fusion Summon", "Synchro Summon", "Xyz Summon" oraz "Pendulum Summon".

Fusion SummonEdytuj

Fusion Summon (ang. fuzyjne przyzwanie) polega na wysłaniu materiałów fuzyjnych do cmentarzyska (z pola lub ręki) poprzez odpowiedni efekt i specjalnemu przyzwaniu fuzyjnego stwora z dodatkowej talii. Kiedyś jedynym sposobem aktywowania fuzji była karta Polymerization, jednak od tego czasu pojawiło się więcej kart umożliwiających ten sposób przyzwania, np.: Fusion Gate czy Dragon's Mirror. Istnieją także karty niewymagające polimeryzacji do dokonania fuzji (zob. VWXYZ-Dragon Catapult Cannon). Niektóre karty jak King of the Swamp mogą stanowić substytut w fuzyjnym przyzwaniu. Archetyp Hex-Sealed Fusion jest bardzo pomocny w wykonywaniu fuzji ZIEMNYCH, ŚWIETLNYCH i MROCZNYCH potworów.

Ritual SummonEdytuj

Ritual Summon (ang. rytualne przyzwanie) wymaga użycia specjalnych kart zaklęć - Ritual Spell Cards. Każdy rytualny potwór ma swój własny rytuał, choć istnieją także "rytuały zbiorcze" (np. Contract with the Abyss dla MROCZNYCH potworów). W standardowym rytualnym przyzwaniu, gracz musi mieć w ręce rytualnego stwora i odpowiadający mu rytuał. Następnie, gracz musi aktywować zaklęcie i wysłać do cmentarzyska stwory ze swojej ręki o poziomie równym lub wyższym od poziomu rytualnego potwora (trybut). Gdy koszt przyzwania zostanie zapłacony, rytualny potwór zostaje specjalnie przyzwany. Istnieją dodatkowo specjalne rytuały, które modyfikują zasady tego przyzwania (np. Advanced Ritual Art pozwala odrzucić trybut z talii zamiast z ręki).

Synchro SummonEdytuj

Synchro Summon (ang. synchroniczne przyzwanie) polega na przyzwaniu stwora z dodatkowej talii, który ma taki sam poziom jak suma poziomów potworów użytych w przyzwaniu. Dodatkowo, potrzebujemy do tego potwora o podtypie "Tuner". Przykładowo: Tuner ma poziom 2, inny potwór także poziom 2, natomiast trzeci - poziom 4. Łączny poziom stworów wynosi 8 (2 + 2 + 4 = 8), więc możemy synchronicznie przyzwać potwora na poziomie 8. Wysyłamy "synchronizowane" stwory do cmentarzyska i specjalnie przyzywamy synchronicznego potwora z dodatkowej talii. Większość synchronicznych stworów wymaga jednego Tunera i dowolną liczbę zwykłych potworów. Istnieją jednak karty, które precyzują imię potrzebnego Tunera, lub też wymagają dwóch Tunerów do przyzwania. Jest również grupa synchronicznych stworów, do których przyzwania potrzebny jest Tuner będący zarazem potworem synchronicznym (tzw. Accel Synchro Summon; przyspieszone synchroniczne przezwanie). Odmianą tego ostatniego jest "Delta Accel Synchro Summon" (ang. przyspieszone synchronicznego przyzwanie delta) - w tym wypadku wymagany jest synchroniczny Tuner i minimum dwa synchroniczne potwory.

Xyz SummonEdytuj

Xyz Summon (ang. Xyz-przyzwanie, czyt. Iksiz samon) to rodzaj specjalnego przyzwania pozwalający na zagranie kartami Xyz-potworów. Potwory typu Xyz przebywają w dodatkowej talii. Żeby przyzwać jednego z nich, musimy dysponować określoną liczbą (z reguły dwoma lub trzema) potworami o poziomie równym rankingowi Xyz-potwora. Gdy spełnimy ten warunek, możemy nałożyć na siebie wymagane stwory (ten akt nazywa się "Overlay" w anime) i specjalnie przyzwać Xyz-potwora z dodatkowej talii, kładąc go na szczycie nałożonych kart. Stwory użyte w tym przyzwaniu zostają przyłączone do Xyz-potwora i nazywają się teraz "Xyz Materials" ("Overlay Units" w anime). W anime, gracz dysponujący odpowiednimi Overlay Units, mówi że tworzy "Overlay Network" (ang. sieć nałożenia) z ich pomocą. Następnie formuje się czarna dziura, z której wyłania się Xyz-potwór. Stwory użyte jako materiały zmieniają się w formę energetyczną i krążą wokół Xyz-potwora. Według oficjalnych informacji Konami, Xyz-potwory są zbudowane z antymaterii i mogą zmaterializować się przy pomocy czarnej dziury. Tłumaczy to efekt przyzwania w anime.

Chaos Xyz ChangeEdytuj

Chaos Xyz Change (ang. Xyz-przemiana chaosu; Chaos Xyz Evolution, Xyz-ewolucja chaosu w dubbingu) to specjalny rodzaj Xyz-przyzwania, w którym oryginalny Xyz-potwór jest używany jako Xyz-materiał do przyzwania swojej zaawansowanej wersji. Xyz-materiały oryginału stają się materiałami nowego stwora. Gracze powiązani z Barian potrafią dokonać Xyz-przemiany za pomocą kart "Rank-Up Magic". Przyzywane w ten sposób są stwory z archetypu Chaos Number i CX; istnieją także dwa stwory przyzywany za pomocą podobnej techniki, ale nie należące do wspomnianych archetypów - są to Gaia Dragon, the Thunder Charger i Sacred Ptolemys Messier.

Pendulum SummonEdytuj

Pendulum Summon (jap. ペンデュラム召喚 Pendyuramu Shōkan, ang. "wahadłowe przyzwanie") to nowy rodzaj przyzwania mający pojawić się w najnowszym anime, Yu-Gi-Oh! ARC-V.

Do Wahadłowego Przyzwania wymagane są dwa potwory typu Pendulum. Na początek, należy umieścić obydwa potwory w lewym i prawym Pendulum Zone. Raz na turę, można przyzwać dowolną liczbę potworów z ręki lub potwora Pendulum z dodatkowej talii, których poziom znajduje się w granicy wytyczonej przez niebieski Pendulum Scale lewego potwora i czerwony Pendulum Scale prawego. Przykład: niebieska skala Stargazer Magician wynosi 1, natomiast prawa skala Timegazer Magician wynosi 8: gracz może przyzwać dowolnego potwora o poziomie pomiędzy 2 i 7. Gdy Pendulum Summon zostanie anulowany, przyzwania wszystkich potworów zostają anulowane jednocześnie. Karty, które mogą anulować tylko 1 przyzwanie nie mogą zostać aktywowane w odpowiedzi na wahadłowe przyzwanie kilku potworów naraz.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.