FANDOM


Spellbook Library of the Heliosphere

魔導書庫ソレイン Madōshoko Solein

Spellbook Library of the Heliosphere ABYR
Kana まどうしょこソレイン
Romanizacja nazwy Madōshoko Sorein
Tłumaczenie nazwy ang. Biblioteka ksiąg zaklęć Heliosfery
jap. Archiwum ksiąg zaklęć - Solein
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 20822520
Tekst karty
If you have 5 or more "Spellbook" Spell Cards in your Graveyard: Reveal the top 2 cards of your Deck, add any revealed "Spellbook" Spell Cards to your hand, and shuffle any remaining cards into the Deck. You can only activate 1 "Spellbook Library of the Heliosphere" per turn. You cannot activate any Spell Cards the turn you activate this card, except "Spellbook" Spell Cards.
Tłumaczenie
Jeśli masz 5 lub więcej kart zaklęć "Spellbook" na swoim cmentarzysku: odkryj 2 karty ze szczytu swojej talii i dodaj każdą kartę "Spellbook" odkrytą w ten sposób do swojej ręki, po czym włóż pozostałe karty z powrotem do talii. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Spellbook Library of the Heliosphere" na turę. Nie możesz aktywować żadnego zaklęć podczas tury, w której aktywowałeś tę kartę, nie licząc zaklęć "Spellbook".
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.