FANDOM


Speed World 2

スピード・ワールド 2

SpeedWorld2-JP-5D
Kana スピード・ワールド ツー
Romanizacja nazwy Supīdo Wārudo Tsū
Tłumaczenie nazwy ang. Świat Prędkości 2
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Field Field Spell
Prędkość 1
Tekst karty

If a player activates a non-"Speed Spell" Spell Card, they take 2000 damage. Except during the first turn of the Duel, during each player's Standby Phases, each player places 1 Speed Counter of their own on this card (max. 12 each). You can remove any number of your Speed Counters from this card to activate an appropriate effect:
● 4: Reveal any number of "Speed Spell" Spell Cards in your hand, and inflict 800 damage to your opponent for each card revealed.
● 7: Draw 1 card.
● 10: Destroy 1 card on the field.

Spell Cards other than Speed Spell Cards cannot be activated. During each player's Standby Phases, each player places 1 Speed Counter of their own on this card (up to 12 each). You can remove Speed Counters of your own and reveal 1 Speed Spell Card in your hand to apply the following effects.
●4 Counters: Inflict 800 damage to your opponent.
●7 Counters: Draw 1 card.
●10 Counters: Destroy 1 card on the field.

Tłumaczenie

Jeśli gracz aktywuje Kartę Zaklęcia niebędącą "Zaklęciem Szybkości", otrzymuje 2000 punktów obrażeń. Za wyjątkiem pierwszej tury pojedynku, podczas Fazy Gotowości każdego gracza, każdy z nich otrzymuje 1 Licznik Prędkości na własnej Karcie Pola (maksymalnie 12 każda). Możesz usunąć dowolną liczbę twoich Liczników Prędkości z tej karty, by aktywować jej efekty:
● 4: Ujawnij dowolną liczbę Kart Zaklęcia "Zaklęcie Szybkości" w twojej dłoni, i zadaj 800 Punktów Obrażeń przeciwnikowi za każdą ujawnioną kartę.
● 7: Pociągnij 1 kartę.
● 10: Zniszcz 1 kartę na polu.

Karty Zaklęć inne niż Karty Szybkości Zaklęcia nie mogą być aktywowane. Podczas Fazy Gotowości każdego gracza, każdy z nich umieszcza 1 Licznik Prędkości na tej karcie (maksymalnie 12 każdy). Możesz usunąć Liczniki Prędkości ze swojej Karty i ujawnić 1 Kartę Szybkości Zaklęcia by wykonać poniższe efekty.
●4 Liczniki: Zadaj 800 punktów obrażeń przeciwnikowi.
●7 Liczników: Pociągnij 1 kartę.
●10 Liczników: Zniszcz 1 kartę na polu.

Debiut w anime
TCG/OCG
  • Ta karta nie miała jeszcze premiery w TCG/OCG
Gry
Ciekawostki
  • Ta karta jest ulepszoną wersją karty pola, Speed World.
Więcej
Galeria
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.