FANDOM


Soul of Silvermountain

銀嶺の巨神

Soul of Silvermountain REDU
Kana ぎんれいのきょしん
Romanizacja imienia Ginrei no Kyoshin
Stopień 3 RankRankRank
Atrybut Earth EARTH
Typ potwora Rock/Xyz/Effect
Atak i obrona 1800/2200
Kod 91895091
Materiały 2 ZIEMNE potwory na poziomie 3
Tekst karty
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card to target 1 Set card in your opponent's Spell & Trap Card Zone; it cannot be activated while this card is face-up on the field. If this card destroys an opponent's monster by battle while it has Xyz Material: You can target 1 EARTH monster in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position.
Tłumaczenie
Raz na turę: Możesz odłączyć 1 Xyz-Materiał od tej karty, aby wybrać jedną ustawioną kartę w strefie kart zaklęć i pułepk twojego przeciwnika; nie może ona zostać aktywowana podczas gdy ta karta znajduje się odkryta na polu. Jeśli ta karta zniszczy potwora przeciwnika w walce, mając Xyz-Materiał: Możesz wybrać jednego ZIEMNEGO potwora ze swojego cmentarza; specjalnie przyzwij go w odkrytej pozycji obronnej.
Zestawy
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.