FANDOM


Sophia, Goddess of Rebirth

創星神 sophia

Sophia Goddess of Rebirth HA07
Kana そうせいしん ソピア
Romanizacja imienia Sōseishin Sopia
Tłumaczenie imienia ang. Sophia, bogini odrodzenia
jap. Gwiazdotwórczy Bóg, Sophia
Poziom 11 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Fairy/Effect
Atak i obrona 3600/3400
Kod 04335427
Tekst karty
Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned (from your hand) by banishing 1 face-up Ritual, Fusion, Synchro, and Xyz Monster from anywhere on the field, and cannot be Special Summoned by other ways. This card's Special Summon cannot be negated. When this card is Special Summoned: Banish all other cards from both players' hands, fields, and Graveyards. Cards and effects cannot be activated in response to this effect's activation.
Tłumaczenie
Nie może zostać normalnie przyzwany/ustawiony. Musi zostać specjalnie przyzwany (z twojej ręki) przez zbanowanie 1 odkrytego rytualnego, fuzyjnego, synchronicznego oraz Xyz-potwora z dowolnego miejsca pola i nie może zostać specjalnie przyzwany w żaden inny sposób. Specjalne przyzwanie tej karty nie może zostać anulowane. Gdy ta karta zostanie specjalnie przyzwana: zbanuj wszystkie pozostałe karty z rąk, pól i cmentarzysk obydwu graczy. Karty i efekty nie mogą zostać aktywowane w odpowiedzi na aktywację tego efektu.
Zestawy
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.