FANDOM


Sonic Boom

超音速波

Sonic Boom JOTL
Kana ソニック・ブーム
Romanizacja nazwy Sonikku Būmu
Tłumaczenie nazwy Grom dźwiękowy
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Normal Normal Trap
Prędkość 2
Kod 93211810
Tekst karty
During your turn: Target 1 "Mecha Phantom Beast" monster on the field; this turn, its ATK becomes double its original ATK, it is unaffected by other Spell/Trap effects, also if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. If this effect is applied to that monster, destroy all Machine-Type monsters you control during the End Phase of this turn. Other monsters cannot attack during the turn you activate this card.
Tłumaczenie
Podczas twojej tury: wybierz 1 potwora "Mecha Phantom beast" na polu; podczas tej tury, jego atak ulega podwojeniu, jest odporny na działanie efektów innych zaklęć/pułapek, poza tym gdy zaatakuje potwora w pozycji obronnej, zadaj przebijające obrażenia bitewne swojemu przeciwnikowi. Gdy ten efekt zostanie użyty na tym potworze, zniszcz wszystkie kontrolowane przez ciebie potwory typu Machine podczas fazy końcowej tej tury. Inne potwory nie mogą zaatakować podczas tury, w której aktywowałeś tę kartę.
Zestawy
Ciekawostki
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.