FANDOM


Shaddoll Hound

シャドール・ハウンド

Shaddoll Hound NECH
Romanizacja imienia Shadōru Haundo
Tłumaczenie imienia Ogar Shaddoll
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Spellcaster/Flip/Effect
Atak i obrona 1600/900
Kod 52551211
Tekst karty
FLIP: You can target 1 "Shaddoll" card in your Graveyard; add it to your hand.

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 monster on the field; change its battle position. (Flip monsters' effects are not activated at this time, except "Shaddoll" monsters'.) You can only use 1 "Shaddoll Hound" effect per turn, and only once that turn.

Tłumaczenie
ODWRÓCENIE: możesz obrać za cel 1 kartę "Shaddoll" na twoim cmentarzysku; dodaj ten cel do swojej ręki.

Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko przez efekt karty: możesz obrać za cel 1 potwora na polu; zmień jego pozycję bitewną (efekty odwrócenia tego potwora nie ulegają aktywacji w tym momencie, nie licząc potworów "Shaddoll"). Możesz skorzystać tylko z 1 efektu "Shaddoll Hound" na turę i tylko raz podczas tej tury.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.