FANDOM


Shaddoll Dragon

シャドール・ドラゴン

Shaddoll Dragon DUEA
Romanizacja imienia Shadōru Doragon
Tłumaczenie imienia Smok Shaddoll
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Spellcaster/Flip/Effect
Atak i obrona 1900/0
Kod 77723643
Tekst karty
FLIP: You can target 1 card your opponent controls; return it to the hand.

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy it. You can only use 1 "Shaddoll Dragon" effect per turn, and only once that turn.

Tłumaczenie
ODWRÓCENIE: możesz obrać za cel 1 kartę kontrolowaną przez przeciwnika; przywróć ją do ręki.

Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko przez efekt karty: możesz obrać za cel 1 kartę zaklęcia/pułapki na polu; zniszcz ją. Możesz skorzystać tylko z 1 efektu "Shaddoll Dragon" na turę i tylko raz podczas tej tury.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.