FANDOM


Shaddoll Core

影依の原核 Shaddoll Roots

Shaddoll Core DUEA
Kana シャドールーツ
Romanizacja nazwy Shadōrūtsu
Tłumaczenie nazwy ang. Rdzeń Shaddoll
jap. Korzenie Shaddoll
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 04904633
Tekst karty
Special Summon this card as an Effect Monster (Spellcaster-Type/DARK/Level 9/ATK 1450/DEF 1950). (This card is also still a Trap Card.) If Summoned this way, you can substitute this card for 1 Fusion Material that lists an Attribute, on a "Shaddoll" Fusion Monster Card. If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can target 1 "Shaddoll" Spell/Trap Card in your Graveyard, except "Shaddoll Core"; add it to your hand.
Tłumaczenie
Specjalnie przyzwij tę kartę jako potwora efektu (typ Spellcaster/MROK/poziom 9/ATK 1450/DEF 1950) (ta karta pozostaje również kartą pułapki). Jeśli ta karta zostanie przyzwana w ten sposób, może stanowić zamiennik 1 materiału fuzyjnego wymagającego atrybutu na karcie potwora fuzyjnego "Shaddoll". Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko przez efekt kart: możesz obrać za cel 1 kartę zaklęcia/pułapki "Shaddoll" na twoim cmentarzysku (oprócz "Shaddoll Core"); dodaj ten cel do swojej ręki.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.