FANDOM


Shaddoll Beast

シャドール・ビースト

Shaddoll Beast DUEA
Romanizacja imienia Shadōru Bīsuto
Tłumaczenie imienia Bestia Shaddoll
Poziom 5 LevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Spellcaster/Flip/Effect
Atak i obrona 2200/1700
Kod 03717252
Tekst karty
FLIP: You can draw 2 cards, then discard 1 card.

If this card is sent to the Graveyard by a card effect: You can draw 1 card. You can only use 1 "Shaddoll Beast" effect per turn, and only once that turn.

Tłumaczenie
ODWRÓCENIE: możesz dobrać 2 karty, po czym odrzucić 1 kartę.

Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko przez efekt karty: możesz dobrać 1 kartę. Możesz skorzystać tylko z 1 efektu "Shaddoll Beast" na turę i tylko raz podczas tej tury.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.