FANDOM


Sephylon, the Ultimate Timelord

究極時械神セフィロン

SephylontheUltimateTimelord-GLD5-EN
Kana きゅうきょくじかいしんセフィロン
Romanizacja imienia Kyūkyoku Jikaishin Sefiron
Tłumaczenie imienia ang. Sephylon, Ostateczny Lord Czasu
jap. Ostateczny Czasowy Maszynowy Bóg Sephiron
Poziom 10 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Light LIGHT
Typ potwora Fairy/Effect
Atak i obrona 4000/4000
Kod 08967776
Tekst karty

Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned (from your hand) by having 10 or more monsters in your Graveyard, and cannot be Special Summoned by other ways. Once per turn: You can Special Summon 1 Level 8 or higher Fairy-Type monster from your hand or Graveyard, but its effects are negated and its ATK becomes 4000.

Cannot be Special Summoned, except by "Infinite Light Ain Soph Ohr". Once per turn: You can Special Summon as many "Timelord" monsters as possible from your hand, Deck, or Graveyard, and if you do, their ATK becomes 4000. This card gains ATK equal to the combined ATK of all "Timelord" monsters you control, except "Sephylon, the Ultimate Timelord". Negate the effects of any monster that battles with this card. If this face-up card would be destroyed, you can banish 1 other face-up "Timelord" monster you control instead, and you take no Battle Damage if this effect is activated during the Damage Step.

Tłumaczenie

Nie może być Normalnie Przyzwana lub zakryta. Musi być Specjalnie Przyzwana (z twojej dłoni) poprzez posiadanie 10 lub więcej potworów w twoim Cmentarzu, i nie może być Specjalnie Przyzwać w inny sposób. Raz na turę: Możesz Specjalnie Przyzwać potwora typu Fairy poziomu 8, bądź wyższego, z twojej dłoni lub Cmentarza, ale jego efekty będą zanegowane, a Atak wyniesie 4000.

Nie może być Specjalnie Przyzwany, za wyjątkiem "Infinite Light Ain Soph Ohr". Raz na turę: Możesz Specjalnie Przyzwać tyle potworów "Timelord" jak to tylko możliwe, z twojej dłoni, Talii lub Cmentarza, a jeśli to zrobisz, ich Atak wyniesie 4000. Ta karta zyskuje Atak równy sumie połączonych Ataków wszystkich potworów "Timelord", jakie kontrolujesz, za wyjątkiem "Sephylon, the Ultimate Timelord". Zaneguj efekt każdego potwora, który walczy z ta kartą. Jeśli ta odkryta karta ma zostać zniszczona, możesz zamiast tego usunąć innego odkrytego potwora "Timelord", którego kontrolujesz, i nie przyjmujesz żadnych Obrażeń Bitewnych, jeśli ten efekt jest aktywowany podczas Fazy Obrażeń.

Zestawy
Anime

Główny artykuł: Sephylon, the Ultimate Timelord (anime)

Ciekawostki
  • Kiedy ta karta zostaje przyzywana w anime, podczas procesu pojawia się Drzewo Życia.
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

-

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.