FANDOM


Saffira, Queen of Dragons

竜姫神サフィラ

Saffira Queen of Dragons DUEA
Kana りゅうきしんサフィラ
Romanizacja imienia Ryūkishin Safira
Tłumaczenie imienia ang. Saffira, królowa smoków
jap. Boska księżniczka smoków, Saffira
Poziom 6 LevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Light LIGHT
Typ potwora Dragon/Ritual/Effect
Atak i obrona 2500/2400
Kod 56350972
Tekst karty
You can Ritual Summon this card with "Hymn of Light". During the End Phase, if this card was Ritual Summoned this turn, or if a LIGHT monster was sent from the hand or Deck to the Graveyard this turn while this card was face-up on the field: You can activate 1 of these effects;

Draw 2 cards, then discard 1 card.
● Discard 1 random card from your opponent's hand.
Add 1 LIGHT monster from your Graveyard to your hand.
You can only use 1 "Saffira, Queen of Dragons" effect per turn, and only once that turn.

Tłumaczenie
Możesz rytualnie przyzwać tę kartę przy pomocy "Hymn of Light". Podczas fazy końcowej, gdy ta karta została rytualnie przyzwana podczas tej tury lub gdy ŚWIETLNY potwór został wysłany z ręki lub talii na cmentarzysko podczas tej tury, gdy ta karta pozostawała odkryta na polu: możesz aktywować 1 z tych efektów;

● Dobierz 2 karty, po czym odrzuć 1 kartę.
● Odrzuć 1 losową kartę z ręki przeciwnika.
● Dodaj 1 ŚWIETLNEGO potwora ze swojego cmentarzyska do swojej ręki.
Możesz skorzystać tylko z 1 efektu "Saffira, Queen of Dragons" na turę i tylko raz podczas tej tury.

Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.