Resonance Insect

共振虫

Resonance Insect DUEA.png
Kana レゾナンス・インセクト
Romanizacja imienia Rezonansu Insekuto
Tłumaczenie imienia Owad rezonansu
Poziom 4 Level.pngLevel.pngLevel.pngLevel.png
Atrybut Earth.png EARTH
Typ potwora Insect/Effect
Atak i obrona 1000/700
Kod 96938986
Tekst karty
If this card is sent from the field to the Graveyard: You can add 1 Level 5 or higher Insect-Type monster from your Deck to your hand. If this card is banished: You can send 1 Insect-Type monster from your Deck to the Graveyard, except "Resonance Insect".
Tłumaczenie
Gdy ta karta zostanie wysłana z pola na cmentarzysko: możesz dodać do swojej ręki 1 potwora typu Insect na poziomie 5 lub wyższym ze swojej talii. Gdy ta karta zostanie zbanowana: możesz wysłać na cmentarzysko 1 potwora typu Insect ze swojej talii, oprócz "Resonance Insect".
Zestawy
Ciekawostki
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrataTreści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.