FANDOM


Red-Eyes Fusion
RedEyes Fusion CORE
Japońska nazwa 真紅眼融合
Kana レッドアイズ・フュージョン
Romaji Reddoaizu Fyūjon
Polskie tłumaczenie Fuzja czerwonookiego
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 06172122
Archetyp/seria Red-Eyes, Fusion
Wspiera archetyp Red-Eyes
Więcej
GaleriaRulingiErrata

Red-Eyes Fusion (jap. 真紅眼融合 Reddoaizu Fyūjon) – karta zaklęcia TCG/OCG.

Tekst karty Edytuj

Fusion Summon 1 Fusion Monster that lists a "Red-Eyes" monster as Material from your Extra Deck, using monsters from your hand, Deck, or your side of the field as Fusion Materials, and if you do, its name becomes "Red-Eyes B. Dragon". You cannot Normal or Special Summon other monsters the turn you activate this card. You can only activate 1 "Red-Eyes Fusion" per turn.

Tłumaczenie Edytuj

Fuzyjnie przyzwij 1 fuzyjnego potwora z twojej dodatkowej talii, który wymienia potwora "Red-Eyes" jako materiał, używając potworów z twojej ręki, talii lub twojej strony pola jako materiałów fuzyjnych i gdy to zrobisz, jego imię zmienia się w "Red-Eyes B. Dragon". Nie możesz normalnie lub specjalnie przyzywać potworów podczas tury, w której aktywowałeś tę kartę. Możesz aktywować tylko 1 kartę "Red-Eyes Fusion" na turę.

Zestawy Edytuj

TCG
OCG

Status Edytuj

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.