FANDOM


Rank-Up-Magic Astral Force

RUM-アストラル・フォース

RUM Astral Force LVAL
Kana ランクアップマジック-アストラル・フォース
Romanizacja nazwy Rankuappu Majikku - Asutoraru Fōsu
Tłumaczenie nazwy Magia Rank-Up - Siła Astral
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod Brak
Tekst karty

Target the 1 Xyz Monster you control with the highest Rank (your choice, if tied); Special Summon from your Extra Deck, 1 monster with the same Type and Attribute as that monster you control but 2 Ranks higher, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) During your Draw Phase, if this card is in your Graveyard, instead of conducting your normal draw: You can add this card from your Graveyard to your hand. You cannot Special Summon during the turn you activate this effect, except by the effect of "Rank-Up-Magic Astral Force".

Target 1 face-up Xyz Monster you control with the highest Rank; Special Summon from your Extra Deck, 1 Xyz Monster that is 1 or 2 Ranks higher than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to that target also become Xyz Materials on the Summoned monster.) During your Draw Phase, instead of conducting your normal draw: You can add this card from your Graveyard to your hand.

Tłumaczenie

Wybierz 1 kontrolowanego przez siebie Xyz-potwora o najwyższym stopniu (twój wybór, jeśli będzie remis); specjalnie przyzwij ze swojej dodatkowej talii 1 potwora o tym samym typie i atrybucie co kontrolowany przez ciebie potwór, ale o 2 stopnie wyższego, używając go jako Xyz-materiału. (To specjalne przyzwanie jest uważane za Xyz-przyzwanie. Xyz-materiały dołączonego do tego potwora stają się także Xyz-materiałami przyzwanego potwora). Podczas twojej fazy dobierania, gdy ta karta jest w twoim cmentarzysku, zamiast normalnego dobrania karty: możesz dodać tę kartę ze swojego cmentarzyska do swojej ręki. Nie możesz specjalnie przyzywać podczas tury, w której aktywowałeś ten efekt, nie licząc przyzwania przez efekt "Rank-Up-Magic Astral Force".

Wybierz 1 odkrytego, kontrolowanego przez siebie Xyz-potwora o najwyższym stopniu; specjalnie przyzwij ze swojej dodatkowej talii 1 Xyz-potwora, którego stopień jest wyższy o 1 lub 2 od tego kontrolowanego przez ciebie potwora, używając go jako Xyz-materiału. (To specjalne przyzwanie jest traktowane jako Xyz-przyzwanie. Xyz-materiały dołączone do tego potwora stają się Xyz-materiałami przyzwanego potwora.) Podczas twojej fazy dobrania, zamiast dokonać normalnego dobrania karty: możesz dodać tę kartę ze swojego cmentarzyska do swojej ręki.

Zestawy
Anime
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.