FANDOM


Rank-Up-Magic - The Seventh One

RUM-七皇の剣

Rank Up Magic The Seventh One PRIO
Kana ランクアップマジック-ザ・セブンス・ワン
Romanizacja nazwy Rankuappu Majikku - Za Sebunsu Wan
Tłumaczenie nazwy Magia Stopniowania - "Siódmy"
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 57734012
Tekst karty
To activate this card, you must draw it for your normal draw in your Draw Phase, reveal it, and keep it revealed until the start of Main Phase 1. At the start of your Main Phase 1 that same turn, you can: Special Summon, from your Extra Deck or Graveyard, 1 monster that has a number between "Number 101" and "Number 107" in its name, except "Number C" monsters, then Xyz Summon, from your Extra Deck, 1 "Number C" monster with the same number in its name as the first monster, by using it as the Xyz Material. You can only apply the effect of "Rank-Up-Magic - The Seventh One" once per Duel.
Tłumaczenie
Aby aktywować tę kartę, musisz ją dobrać w normalnym dobraniu w swojej fazie dobierania, ujawnić ją, i zachować odkrytą do rozpoczęcia fazy głównej 1. Na początku fazy głównej 1 tej samej tury możesz: specjalnie przyzwać, ze swojej talii dodatkowej lub z cmentarzyska 1 potwora, który ma numer pomiędzy "Number 101" i "Number 107" w swojej nazwie, za wyjątkiem potworów "Number C", po czym Xyz-przyzwać ze swojej talii dodatkowej 1 potwora "Number C" z tym samym numerem w swojej nazwie co pierwszy potwór, używając go jako Xyz-materiału. Możesz skorzystać z efektu "Rank-Up-Magic - The Seventh One" tylko raz w czasie pojedynku.
Zestawy
Anime
Ciekawostki
  • W anime ta karta wydaje się być atutową kartą Siedmiu Cesarzy Barian, którzy deklarują Chaotyczne Dobranie Barian.
  • Ta karta i gwiazdy nawiązują do gwiazdozbioru Wielkiej Niedźwiedzicy, której siedem gwiazd nawiązuje do Cesarzy Barian.
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.