FANDOM


Rank-Down-Magic Numeron Fall

RDM-ヌメロン・フォール

RDM Numeron Fall LVAL
Kana ランクダウンマジック-ヌメロン・フォール
Romanizacja nazwy Rankudaun Majikku - Numeron Fōru
Tłumaczenie nazwy Magia Rank-Down - Upadek Numeronu
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 71345905
Tekst karty
Target 1 "Utopia" monster you control; Special Summon from your Extra Deck, 1 "Utopia" with a lower Rank than that monster you control, by using it as the Xyz Material. (This Special Summon is treated as an Xyz Summon. Xyz Materials attached to it also become Xyz Materials on the Summoned monster.) The monster Xyz Summoned by this effect gains this effect.

● If this card attacks, or is attacked by an opponent's monster, the opponent's monster's effects are negated during the Battle Phase only.

Tłumaczenie
Wybierz 1 kontrolowanego przez siebie potwora "Utopia"; specjalnie przyzwij ze swojej dodatkowej talii, 1 potwora "Utopia", którego stopień jest niższy od stopnia kontrolowanego przez ciebie potwora, używając go jako Xyz-materiału (to specjalne przyzwanie jest traktowane jako Xyz-przywanie; Xyz-materiały dołączonego do tego potwora stają się także Xyz-materiałami przyzwanego potwora). Potwór Xyz-przyzwany przez ten efekt zyskuje następujący efekt.

● Gdy ta karta zaatakuje lub zostanie zaatakowana przez potwora przeciwnika, efekty potwora przeciwnika ulegają negacji jedynie na czas fazy bitwy.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.