FANDOM


Qliphort Shell

クリフォート・シェル

Qliphort Shell NECH
Romanizacja imienia Kurifōto Sheru
Tłumaczenie imienia Powłoka Qliphort
Poziom 8 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Earth EARTH
Skala wahadła 9 Pendulum Scale
Typ potwora Machine/Pendulum/Effect
Atak i obrona 2800/1000
Kod 90885155
Tekst karty
Pendulum Effect:

You cannot Special Summon any monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK.
Monster Effect:
You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without tributing or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. If this card was Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster, it can make a second attack during each Battle Phase, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing battle damage to your opponent.

Tłumaczenie
Efekt wahadła:

Nie możesz specjalnie przyzywać żadnych potworów, oprócz potworów "Qli". Tten efekt nie może zostać anulowany. Wszystkie potwory kontrolowane przez twojego przeciwnika tracą 300 punktów ataku.
Efekt potwora:
Możesz normalnie przyzwać tę kartę bez trybutu. Gdy ta karta została normalnie przyzwana bez trybutu lub została specjalnie przyzwana, poziom tej karty wynosi 4 i jej oryginalny atak to 1800. Gdy ta karta została normalnie przyzwana/ustawiona, staje się odporna na aktywowane efekty potworów, których oryginalny poziom lub stopień jest niższy od obecnego poziomu tej karty. Gdy ta karta zostanie przyzwana przez poświęcenie potwora/ów "Qli", może ona wykonać drugi atak podczas każdej fazy bitwy i gdy zaatakuje potwora w pozycji obronnej, zadaj przebijające obrażenia bitewne twojemu przeciwnikowi.

Zestawy
Archetyp/Seria
  • Qli (クリフォート)
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.