FANDOM


Qliphort Cephalopod

クリフォート・アクセス Qliphort Access

Qliphort Cephalopod SECE
Romanizacja imienia Kurifōto Akusesu
Tłumaczenie imienia ang. Qliphort Głowonóg
jap. Dostęp Qliphort
Poziom 7 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Earth EARTH
Skala wahadła 9 Pendulum Scale
Typ potwora Machine/Pendulum/Effect
Atak i obrona 2800/1000
Kod 87588741
Tekst karty
Pendulum Effect:

You cannot Special Summon any monsters, except "Qli" monsters. This effect cannot be negated. All monsters your opponent controls lose 300 ATK.
Monster Effect:
You can Normal Summon this card without Tributing. If this card is Normal Summoned without tributing or is Special Summoned, its Level becomes 4 and its original ATK becomes 1800. If this card is Normal Summoned/Set, it is unaffected by activated effects from any monster whose original Level/Rank is lower than this card's current Level. When this card is Tribute Summoned by Tributing a "Qli" monster(s): You can activate this effect; if your opponent has more monsters in their Graveyard than you do, you gain LP equal to the difference x 300, and if you do, inflict the same amount of damage to your opponent.

Tłumaczenie
Efekt wahadła:

Nie możesz specjalnie przyzywać żadnych potworów, oprócz potworów "Qli". Ten efekt nie może zostać anulowany. Wszystkie potwory kontrolowane przez twojego przeciwnika tracą 300 punktów ataku.
Efekt potwora:
Możesz normalnie przyzwać tę kartę bez trybutu. Gdy ta karta została normalnie przyzwana bez trybutu lub została specjalnie przyzwana, poziom tej karty wynosi 4 i jej oryginalny atak to 1800. Gdy ta karta została normalnie przyzwana/ustawiona, staje się odporna na aktywowane efekty potworów, których oryginalny poziom lub stopień jest niższy od obecnego poziomu tej karty. Gdy ta karta została przyzwana przez poświęcenie potwora/ów "Qli": możesz aktywować ten efekt; jeśli twój przeciwnik ma więcej potworów na swoim cmentarzysku niż ty, odzyskaj punkty życia równe tej różnicy x 300 i gdy to zrobisz, zadaj tą samą liczbę obrażeń twojemu przeciwnikowi.

Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.