FANDOM


Pot of Dichotomy

貪欲で無欲な壺

Pot of Dichotomy SHSP
Kana どんよくでむよくなつぼ
Romanizacja nazwy Don'yoku de Muyoku na Tsubo
Tłumaczenie nazwy ang. Dzban dychotomii
jap. Dzban skąpstwa i dobroci
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 98672567
Tekst karty
At the start of your Main Phase 1: Target 3 monsters with different Types in your Graveyard; shuffle all 3 of them into the Deck, then draw 2 cards. You cannot conduct your Battle Phase during the turn you activate this card.
Tłumaczenie
Na początku twojej głównej fazy 1: wybierz 3 potwory o różnych typach na swoim cmentarzysku; włóż wszystkie 3 do talii, po czym dobierz 2 karty. Nie możesz przeprowadzić swojej fazy bitewnej podczas tury, w której aktywowałeś tę kartę.
Zestawy
Ciekawostki
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.