Yu-Gi-Oh! Wiki
Advertisement

Ten artykuł mówi o polu do gry; jeśli szukałeś kart pola, zobacz Field Spell Cards.

Playing Field (ang. Pole gry) jest miejscem gdzie gracze umieszczają swoje karty. Jako Playing Field używa się specjalnych mat do gry lub Duel Disków w anime. Każdy z gracz ma swoje własne pole, w którego skład wchodzi 5 stref kart potworów, 5 stref kart zaklęć/pułapek, cmentarz, miejsce na główną i dodatkową talię oraz na karty pola. Pole gry może być modyfikowane przez efekty kart. Po lewej i prawej stronie pola znajdują się dwie strefy wahadła (ang. Pendulum Zone, niewidoczne na poniższej grafice).

Przegląd Pola Gry

Playing field


  • Górna lewa strefa przeznaczona jest dla kart pola. Tylko jedna taka karta może być w tym samym czasie aktywna. Aktywowanie nowej powoduje zniszczenie wcześniejszej. Gdy masz aktywną kartę pola możesz w jej miejsce aktywować nową. Gdy jedynie ustawiasz nową kartę, a twój przeciwnik jedną kontroluje nie jest ona niszczona.
  • 5 kolejnych, górnych stref przeznaczona jest dla kart potworów. Karta ustawiona pionowo oznacza potwora w pozycji ataku, przez cały czas jest on odsłonięty (z wyjątkiem efektu "Darkness Approaches"). Ustawienie w poziomie to potwór w pozycji obronnej, może on pozostawać zakryty lub odkryty. Gdy wszystkie 5 stref jest zajętych przez potwory nie możesz przywoływać kolejnych. Chyba, że wcześniej jakiegoś poświęcisz.
  • W prawym górnym rogu znajduje się cmentarz. Umieszcza się tam wszystkie karty, które zostały zniszczone lub zrzucone z ręki. Chyba, że efekt karty określa inaczej np. Macro Cosmos.
  • W lewym dolnym rogu jest miejsce na dodatkową talię. Wszystkie znajdujące się w niej potwory przez cały czas pozostają zakryte. W jej skład wchodzą Fusion Monsters, Synchro Monsters i Xyz Monsters.
  • 5 kolejnych, dolnych stref przeznaczona jest dla kart zaklęć i pułapek. Mogą one być tu ustawione i aktywowane. Nie możesz umieścić kolejnej karty, gdy wszystkie 5 miejsc jest zajętych. Wcześniej należy jakąś aktywować. Umieszcza się tu wszystkie karty zaklęć i pułapek poza Field Spell Cards.
  • W ostatniej strefie umieszcza się główną talię. Podczas każdej fazy dobierania możesz dociągnąć jedną kartę, chyba, że efekt karty to uniemożliwia.
  • Znajduje się jeszcze jedna strefa nazywana "Banished Zone", do której trafiają wszystkie karty usunięte poza grę. Lecz nie jest ona uwidoczniona na żadnej z oficjalnych mat. Większość gier wideo umieszcza ją na prawo od cmentarza.
  • Pomiędzy strefą kart pola i dodatkowej talii znajduje się lewa strefa wahadła (ang. Pendulum Zone), natomiast pomiędzy cmentarzyskiem i strefą talii - prawa strefa wahadła. W tej strefie mogą zostać umiejscowione jedynie potwory wahadłowe. Gdy potwór znajduje się w tej strefie, jest traktowany jako zaklęcie. Gdy potwór zostanie usunięty z tej strefy, trafia odkryty do strefy dodatkowej talii.
Advertisement