FANDOM


Photon Trident

フォトン・トライデント

Photon Trident ORCS
Romanizacja nazwy Foton Toraidento
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty QuickPlay Quick-Play Spell
Prędkość 2
Kod 51589188
Tekst karty
Target 1 face-up "Photon" monster you control; until the End Phase, it gains 700 ATK, and if it attacks a Defense Position monster, inflict piercing Battle Damage to your opponent. When it inflicts Battle Damage to your opponent this turn: You can target 1 Spell/Trap Card on the field; destroy that target.
Tłumaczenie
Wybierz 1 odkrytego potwora "Photon", którego kontrolujesz; do fazy końcowej, zyskuje on 700 ATK, a jeśli atakuje potwora w pozycji obrony, zadaj przebijające obrażenia bitewne przeciwnikowi. Gdy zadaje on obrażenia bitewne przeciwnikowi tej tury: Możesz wybrać 1 kartę zaklęcia/pułapki na polu; zniszcz ją.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.