FANDOM


Phantom Fortress Enterblathnir

幻子力空母エンタープラズニル Mirage Fortress Enterprisenir

Phantom Fortress Enterblathnir PRIO
Kana ミラージュフォートレスエンタープラズニル
Romanizacja imienia Mirāju Fōtoresu Entāpurazuniru
Tłumaczenie imienia ang. Widmowa forteca, Enterblathnir
jap. Iluzoryczna forteca, Enterprisenir
Stopień 9 RankRankRankRankRankRankRankRankRank
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Xyz/Effect
Atak i obrona 2900/2500
Kod 95113856
Materiały 2 potwory na poziomie 9
Tekst karty
Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card, then activate 1 of these effects;

Banish 1 card your opponent controls.
● Banish 1 random card from your opponent's hand.
● Banish 1 card from your opponent's Graveyard.
● Banish the top card of your opponent's Deck, face-up.

Tłumaczenie
Raz na turę: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty, po czym aktywować 1 z tych efektów;

● Zbanuj 1 kartę kontrolowaną przez przeciwnika.
● Zbanuj 1 losową kartę z ręki przeciwnika.
● Zbanuj 1 kartę z cmentarzyska twojego przeciwnika.
● Zbanuj górną kartę z talii twojego przeciwnika, obrazkiem do góry.

Zestawy
Ciekawostki
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.