FANDOM


Orea, the Sylvan High Arbiter

森羅の鎮神 オレイア

Orea the Sylvan High Arbiter PRIO
Kana しんらのしずがみ オレイア
Romanizacja imienia Shinra no Shizugami Oreia
Tłumaczenie imienia ang. Orea, wysoki leśny arbiter
jap. Oreia, bóg spokoju Shinry
Stopień 7 RankRankRankRankRankRankRank
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Plant/Xyz/Effect
Atak i obrona 2800/2500
Kod 95239444
Materiały 2 potwory na poziomie 7
Tekst karty
Once per turn: You can send 1 Plant-Type monster from your hand or face-up from your side of the field to the Graveyard; look at a number of cards from the top of your Deck, equal to the Level of the sent monster had in the hand or on the field, then place them on the top of the Deck in any order. Once per turn: You can detach 1 Xyz Material from this card; choose a number from 1 to 3, then excavate that many cards from the top of your Deck, send any excavated Plant-Type monsters to the Graveyard, and if you do, return up to that many cards from the field to the hand (min. 1), except this card. Also, place the other cards on the bottom of your Deck in any order.
Tłumaczenie
Raz na turę: możesz wysłać 1 potwory typu Plant ze swojej ręki lub odkrytego ze swojej strony pola na cmentarzysku: zobacz karty z wierzchu swojej talii w liczbie równej poziomowi tego potwora, który miał w twoim ręku lub na polu, po czym odłóż je na wierzch swojej talii w dowolnej kolejności. Raz na turę: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty; wybierz liczbę od 1 do 3, po czym odkryj taką samą liczbę kart z wierzchu swojej talii, wyślij każdego potwora typu Plant na cmentarzysku i gdy to zrobisz, przywróć do ręki karty na polu do takiej samej liczby (min. 1), oprócz tej karty. Poza tym, włóż pozostałe karty pod spód swojej talii.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.