FANDOM


Onomatopaira

オノマト連携

Onomatopaira LVAL
Kana オノマトペア
Romanizacja nazwy Onomatopea
Tłumaczenie nazwy Onomatopara
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Normal Normal Spell
Prędkość 1
Kod 06595475
Tekst karty
You can only activate 1 "Onomatopaira" per turn. Send 1 card from your hand to the Graveyard; add up to 2 of these monsters from your Deck to your hand (you cannot add 2 from the same category).

● 1 "Zubaba" monster
● 1 "Gagaga" monster
● 1 "Gogogo" monster
● 1 "Dododo" monster

Tłumaczenie
Możesz aktywować 1 kartę "Onomatopaira" raz na turę. Wyślij 1 kartę ze swojej ręki na cmentarzysko; dodaj do dwóch potworów z poniższej listy ze swojej talii do swojej ręki (nie możesz dodać 2 z tej samej kategorii).

● 1 potwór "Zubaba"
● 1 potwór "Gagaga"
● 1 potwór "Gogogo"
● 1 potwór "Dododo"

Zestawy
Ciekawostki
  • Nazwa tej karty to połączenie angielskich słów "onomatopeia" (onomatopeja) i "pair" (para).
  • Gagaga Magician i Gogogo Golem są przedstawieni na tej karcie.
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.