FANDOM


Number C96: Dark Storm

CNo.96 ブラック・ストーム Number C96: Black Storm

NoC96 Dark Storm SHSP
Kana カオスナンバーズ96 ブラック・ストーム
Romanizacja imienia Kaosu Nanbāzu Kyūjūroku Burakku Sutōmu
Tłumaczenie imienia ang. Liczba C96: Mroczna Burza
jap. Numer C96: Czarna Burza
Stopień 3 RankRankRank
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Fiend/Xyz/Effect
Atak i obrona 1000/1000
Kod 77205367
Materiały 4 MROCZNE potwory na poziomie 3
Tekst karty

This card cannot be destroyed by battle, also all battle damage you take from battles involving this card is also inflicted to your opponent. If this card has "Number 96: Dark Mist" as an Xyz Material, it gains this effect.
● Once per battle, during either player's turn, when an attack is declared involving this card and an opponent's monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; the ATK of the opponent's monster becomes 0, and if it does, this card gains ATK equal to the original ATK of the opponent's monster.

Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. When this card would be destroyed by battle and sent to the Graveyard, all battle damage you take from that battle is also inflicted to your opponent. If this card is Xyz Summoned by Ranking Up "Number 96: Dark Mist", it gains this effect. When an attack is declared involving this card and an opponent's face-up monster: You can detach 1 Xyz Material from this card; that monster's ATK becomes 0, and if it does, this card gains ATK equal to that monster's previous ATK.

Tłumaczenie

Ta karta nie może zostać zniszczona w walce, poza tym wszystkie obrażenia bitewne z udziałem tej karty zostają również zadane twojemu przeciwnikowi. Gdy ta karta ma dołączony "Number 96: Dark Mist" jako Xyz-materiał, zyskuje następujący efekt.
● Raz na walkę, podczas tury, któregokolwiek z graczy, gdy zostaje zadeklarowany atak pomiędzy tą kartą i potworem przeciwnika: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał z tej karty; atak potwora przeciwnika spada do 0 i ta karta zyskuje atak równy oryginalnemu atakowi potwora przeciwnika.

Nie może zostać zniszczony w walce przez potwory inne niż "Number". Gdy ta karta zostanie zniszczona i wysłana na cmentarzysko, wszystkie obrażenia bitewne z tej walki zostają również zadane twojemu przeciwnikowi. Gdy ta karta została Xyz-przyzwana przez Rank Up "Number 96: Dark Mist", zyskuje następujący efekt.
Gdy zostaje zadeklarowany atak pomiędzy tą kartą i odkrytym potworem przeciwnika: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał z tej karty; atak tego potwora spada do 0 i ta karta zyskuje atak równy poprzedniemu atakowi tego potwora.

Zestawy
Anime

Główny artykuł: Number C96: Dark Storm (anime)

Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.