FANDOM


Number C5: Chaos Chimera Dragon

CNo.5亡朧龍カオス・キマイラ・ドラゴン Chaos Number 5: Mōrōryū Chaos Chimaera Dragon

Number C5 Mororyu Chaos Chimaera Dragon ZEXAL
Kana カオスナンバーズ5もうろうりゅうカオス・キマイラ・ドラゴン
Romanizacja imienia Kaosu Nanbāzu 5 Mōrōryū Kaosu Kimaira Doragon
Tłumaczenie imienia jap. Liczba Chaosu 5: Zanikający smok mroku, Smok Chimera
ang. Liczba Chaosu 5: Chaotyczny Smok Chimera
Stopień 6 RankRankRankRankRankRank
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Dragon/Xyz/Effect
Atak i obrona 0/0
Materiały 3 lub więcej potworów na poziomie 6
Tekst karty
Cannot be destroyed by battle except with "Number" monsters. This card gains 1000 ATK for each Xyz Material attached to it. This card cannot attack, except with its own effect. During your Battle Phase: You can detach 1 Xyz Material from this card; banish 1 random card from your opponent's Deck, and if you do, this card can make 1 attack during this Battle Phase. If this card declares a direct attack, halve this card's ATK. At the end of the Battle Phase, if you have used this effect previously during this Battle Phase: All cards that were banished by this effect are placed on the top of your opponent's Deck, also they cannot be used for the rest of the Duel. During your opponent's Standby Phase: You can pay half your Life Points; attach all the cards in the Graveyard(s) that this card detached during your last turn to this card as Xyz Materials. If this card is Xyz Summoned by Ranking Up "Number 5: Mōreiryū Death Chimaera Dragon", it gains this effect.

● Once per turn: You can attach 1 card from your hand to this card as an Xyz Material.

Tłumaczenie
Nie może zostać zniszczony w walce przez potwory inne niż "Number". Ta karta zyskuje 1000 punktów ataku za każdy dołączony do niej Xyz-materiał. Ta karta nie może atakować inaczej niż przez własny efekt. Podczas twojej fazy bitwy: możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty; zbanuj 1 losową kartę z talii przeciwnika i gdy to zrobisz, ta karta może wykonać 1 atak podczas tej fazy bitwy. Gdy ta karta zadeklaruje bezpośredni atak, zmniejsz atak tej karty o połowę. Na koniec fazy bitwy, jeśli użyłeś tego efektu wcześniej podczas tej fazy bitwy: odłóż wszystkie karty zbanowane przez ren efekt na górę talii przeciwnika, dodatkowo te karty nie mogą zostać użyte przez całą resztę pojedynku. Podczas fazy oczekiwania twojego przeciwnika: możesz zapłacić połowę swoich punktów życia; dołącz jako Xyz-materiały wszystkie karty ze swojego cmentarzyska, które ta karta odłączyła podczas twojej ostatniej tury. Gdy ta karta została przyzwana przez podniesienie stopnia "Number 5: Mōreiryū Death Chimaera Dragon", ta karta zyskuje następujący efekt.

● Raz na turę: możesz dołączyć 1 kartę ze swojej ręki do tej karty jako Xyz-materiał.

Debiut w anime
TCG/OCG

Główny artykuł: Number C5: Chaos Chimera Dragon

Ciekawostki
  • To jedyny potwór "Number C", który został przyzwany przed swoją podstawową formą, jak również pierwszy potwór, który nie używa swojej podstawowej formy jako Xyz-materiału.
  • Klatka piersiowa tej karty dla złudzenia przypomina potwora Meklord Astro Mekanikle.
    • Obydwie karty są atutowymi kartami antagonistów w ich przynależnych seriach: Meklord Astro Mekanikle do Aporii, a ta karta do Vectora.
Archetyp/Seria
Więcej
Galeria
Rank6 ATK0/DEF0
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.