FANDOM


Number 55: Gogogo Goliath

No.55 ゴゴゴゴライアス

No55 Gogogo Goliath WSUP
Kana ナンバーズ55 ゴゴゴゴライアス
Romanizacja imienia Nanbāzu Gojūgo Gogogo Goraiasu
Tłumaczenie imienia Liczba 55: Gogogo Goliat
Stopień 4 RankRankRankRank
Atrybut Earth EARTH
Typ potwora Rock/Xyz/Effect
Atak i obrona 2400/1200
Kod 46871387
Materiały 2 potwory na poziomie 4
Tekst karty
All monsters you control gain 800 DEF. You can detach 1 Xyz Material from this card, then target 1 Level 4 EARTH Rock-Type monster in your Graveyard; add that target to your hand. You can only use the effect of "Number 55: Gogogo Goliath" once per turn.
Tłumaczenie
Wszystkie kontrolowane przez ciebie potwory zyskują 800 punktów obrony. Możesz odłączyć 1 Xyz-materiał od tej karty, po czym obrać za cel 1 ZIEMNEGO potwora typu Rock na poziomie 4 na twoim cmentarzysku; dodaj ten cel do swojej ręki. Możesz skorzystać z tego efektu "Number 55: Gogogo Goliath" tylko raz na turę.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.