FANDOM


Noble Knights of the Round Table

円卓の聖騎士

Noble Knights of the Round Table PRIO
Kana えんたくのせいきし
Romanizacja nazwy Entaku no Seikishi
Tłumaczenie nazwy ang. Szlachetni rycerze Okrągłego Stołu
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Field Field Spell
Prędkość 1
Kod 55742055
Tekst karty
During your End Phase: You can activate each of these effects up to once per turn, depending on the total number of "Noble Knight" cards with different names in your Graveyard and/or you control.

● 3 or more: Send 1 "Noble Knight" card from your Deck to the Graveyard.
● 6 or more: Special Summon 1 "Noble Knight" monster from your hand, then you can equip 1 "Noble Arms" Equip Spell Card from your hand to that monster.
● 9 or more: Target 1 "Noble Knight" monster in your Graveyard; add that target to your hand.
● 12: Draw 1 card.

Tłumaczenie
Podczas twojej fazy końcowej: możesz aktywować każdy z tych efektów do jednego razu na turę, w zależności od sumy kart "Noble Knight" o różnych imionach, które kontrolujesz lub znajdują się na twoim cmentarzysku.

● 3 lub więcej: wyślij 1 potwora "Noble Knight" z twojej talii na cmentarzysko.
● 6 lub więcej: specjalnie przyzwij 1 potwora "Noble Knight" ze swojej talii, po czym wyposaż go 1 kartę ekwipunku "Noble Arms" ze swojej ręki.
● 9 lub więcej: obierz za cel 1 potwora "Noble Knight" na twoim cmentarzysku; dodaj ten cel do swojej ręki.
●12: dobierz 1 kartę.

Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.