FANDOM


Noble Arms - Arfeudutyr

聖剣アロンダイト Seiken Arondight

Noble Arms Arfeudutyr AP03
Kana せいけんアロンダイト
Romanizacja nazwy Seiken Arondaito
Tłumaczenie nazwy ang. Szlachetna broń - Arfeudutyr
jap. Święty miecz - Arondight
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Equip Equip Spell
Prędkość 1
Kod 83438826
Tekst karty
You can only control 1 "Noble Arms - Arfeudutyr". Equip only to a Warrior-Type monster. Once per turn: You can target 1 Set card your opponent controls; the equipped monster permanently loses 500 ATK, and if it does, destroy that target. (This ATK loss remains even if this card leaves the field or the monster becomes unaffected by card effects.) If this face-up card on the field is destroyed and sent to the Graveyard: You can target 1 Warrior-Type "Noble Knight" monster you control; equip this card to that target. You can only use this effect of "Noble Arms - Arfeudutyr" once per turn.
Tłumaczenie
Możesz kontrolować tylko 1 kartę "Noble Arms - Arfeudutyr". Jedynie potwór typu Warrior może wyposażony w tę kartę. Razna turę: obierz za cel 1 ustawioną kartę kontrolowaną przez przeciwnika; wyposażony potwór traci 500 punktów ataku na stałe i gdy tak się stanie, zniszcz ten cel (spadek ataku utrzymuje się nawet gdy ta karta opuści pole lub potwór stanie się odporny na efekty kart). Gdy ta odkryta karta na polu zostanie zniszczona i wysłana na cmentarzysko: możesz obrać za cel 1 kontrolowanego przez siebie potwora "Noble Knight" typy Warrior; wyposaż ten cel w tę kartę. Możesz skorzystać z tego efektu "Noble Arms - Arfeudutyr" tylko raz na turę.
Zestawy
Manga
Archetyp/Seria
Związany z archetypem/serią
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.