FANDOM


Nikitama

和魂

Nikitama LVAL
Kana ニギタマ
Romanizacja imienia Nigitama
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Light LIGHT
Typ potwora Fairy/Spirit
Atak i obrona 800/1800
Kod 24701235
Tekst karty
Cannot be Special Summoned. During the End Phase of the turn this card is Normal Summoned or flipped face-up: Return it to the hand. During the turn this card was Normal Summoned or flipped face-up, you can Normal Summon 1 Spirit monster in addition to your Normal Summon/Set. (You can only gain this effect once per turn.) When this card is sent to the Graveyard: Draw 1 card. You must control a Spirit monster to activate and to resolve this effect.
Tłumaczenie
Nie może zostać normalnie przyzwany. Podczas fazy końcowej tury, w której ta karta została normalnie przyzwana lub odkryta: przywróć ją do ręki. Podczas tury, w której ta karta została normalnie przyzwana lub odkryta możesz dodatkowo normalnie przyzwać 1 potwora "Spirit" oprócz swojego normalnego przyzwania/ustawienia (możesz skorzystać z tego efektu tylko raz na turę). Gdy ta karta zostanie wysłana na cmentarzysko: dobierz 1 kartę. Musisz kontrolować potwora "Spirit", żeby aktywować i rozpatrzyć ten efekt.
Zestawy
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.