FANDOM


Nekroz Cycle

影霊衣の反魂術 Necloth no Hankojutsu

Nekroz Cycle SECE
Kana ネクロスのはんこんじゅつ
Romanizacja nazwy Nekurosu no Hankonjutsu
Tłumaczenie nazwy ang. Cykl Nekroz
jap. Technika reinkarnacji Nekroszaty
Rodzaj karty Spell icon SPELL CARD
Właściwość karty Ritual Ritual Spell
Prędkość 1
Kod 97211663
Tekst karty
This card can be used to Ritual Summon any "Nekroz" Ritual Monster. Tribute monsters from your hand or field, then Ritual Summon 1 "Nekroz" Ritual Monster from your hand or Graveyard whose Level exactly equals the total Levels of those monsters. You can only use this effect of "Nekroz Cycle" once per turn. If you control no monsters: You can banish this card and 1 "Nekroz" monster from your Graveyard; add 1 "Nekroz" Spell Card from your Deck to your hand.
Tłumaczenie
Ta karta może zostać użyta do rytualnego przyzwania dowolnego rytualnego potwora "Nekroz". Poświęć potwory z twojej ręki lub pola, po czym rytualnie przyzwij 1 rytualnego potwora "Nekroz" z twojej ręki lub cmentarzyska, którego poziom równa się sumie poziomów tamtych potworów. Możesz skorzystać z tego efektu "Nekroz Cycle" raz na turę. Jeśli nie kontrolujesz żadnych potworów: możesz zbanować tę kartę i 1 potwora "Nekroz" z twojego cmentarzyska; dodaj do swojej ręki 1 kartę zaklęcia "Nekroz" z twojej talii.
Zestawy
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.