FANDOM


Moon Dance Ritual

ムーンダンスの儀式

Moon Dance Ritual JOTL
Kana ムーンダンスのぎしき
Romanizacja nazwy Mūndansu no Gishiki
Tłumaczenie nazwy Rytuał księżycowego tańca
Rodzaj karty Trap icon TRAP CARD
Właściwość karty Continuous Continuous Trap
Prędkość 2
Kod 14005031
Tekst karty
Activate this card by targeting 1 WIND Xyz Monster you control that has no Xyz Materials. While that monster is on the field, negate the effects of all face-up monsters on the field. When that monster leaves the field, destroy this card. During the End Phase of the turn this card was activated: Attach this card to that monster as an Xyz Material.
Tłumaczenie
Aktywuj tę kartę poprzez wybranie 1 kontrolowanego przez ciebie WIETRZNEGO Xyz-potwora pozbawionego Xyz-materiałów. Dopóki ten potwór jest na polu, anuluj efekty wszystkich odkrytych potworów na polu. Gdy ten potwór opuści pole, zniszcz tę kartę. Podczas fazy końcowej tury, w której została aktywowana ta karta: dołącz tę kartę do tego potwora jako Xyz-materiał.
Zestawy
Ciekawostki
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.