FANDOM


Metal Raiders
Metal Raiders cover
Odpowiednik w OCG Metal Raiders
Revival of Black Demons Dragon
Okładka B. Skull Dragon
Premiery 26.06.2002
Prefiks MRD
Liczba kart TCG 144
Galeria kart TCG
Poprzedni zestaw Legend of Blue Eyes White Dragon
Następny zestaw Spell Ruler

Metal Raiders to drugi booster TCG. Składa się z japońskiego zestawu o tej samej nazwie i ekskluzywnego dla Japonii Revival of Black Demons Dragon.

Lista kartEdytuj

# Nazwa Typ Rzadkość
MRD-EN000 Gate Guardian Effect Monster Secret Rare
MRD-EN001 Feral Imp Normal Monster Common
MRD-EN002 Winged Dragon, Guardian of the Fortress #1 Normal Monster Common
MRD-EN003 Summoned Skull Normal Monster Ultra Rare
MRD-EN004 Rock Ogre Grotto #1 Normal Monster Common
MRD-EN005 Armored Lizard Normal Monster Common
MRD-EN006 Killer Needle Normal Monster Common
MRD-EN007 Larvae Moth Effect Monster Common
MRD-EN008 Harpie Lady Normal Monster Common
MRD-EN009 Harpie Lady Sisters Effect Monster Super Rare
MRD-EN010 Kojikocy Normal Monster Common
MRD-EN011 Cocoon of Evolution Effect Monster Super Short Print
MRD-EN012 Crawling Dragon Normal Monster Common
MRD-EN013 Armored Zombie Normal Monster Common
MRD-EN014 Mask of Darkness Effect Monster Rare
MRD-EN015 Doma The Angel of Silence Normal Monster Common
MRD-EN016 White Magical Hat Effect Monster Rare
MRD-EN017 Big Eye Effect Monster Common
MRD-EN018 B. Skull Dragon Fusion Monster Ultra Rare
MRD-EN019 Masked Sorcerer Effect Monster Rare
MRD-EN020 Roaring Ocean Snake Fusion Monster Common
MRD-EN021 Water Omotics Normal Monster Common
MRD-EN022 Ground Attacker Bugroth Normal Monster Common
MRD-EN023 Petit Moth Normal Monster Common
MRD-EN024 Elegant Egotist Normal Spell Rare
MRD-EN025 Sanga of the Thunder Effect Monster Super Rare
MRD-EN026 Kazejin Effect Monster Super Rare
MRD-EN027 Suijin Effect Monster Super Rare
MRD-EN028 Mystic Lamp Effect Monster Short Print
MRD-EN029 Steel Scorpion Effect Monster Common
MRD-EN030 Ocubeam Normal Monster Common
MRD-EN031 Leghul Effect Monster Short Print
MRD-EN032 Ooguchi Effect Monster Short Print
MRD-EN033 Leogun Normal Monster Common
MRD-EN034 Blast Juggler Effect Monster Common
MRD-EN035 Jinzo #7 Effect Monster Short Print
MRD-EN036 Magician of Faith Effect Monster Rare
MRD-EN037 Ancient Elf Normal Monster Common
MRD-EN038 Deepsea Shark Fusion Monster Common
MRD-EN039 Bottom Dweller Normal Monster Common
MRD-EN040 Destroyer Golem Normal Monster Common
MRD-EN041 Kaminari Attack Fusion Monster Common
MRD-EN042 Rainbow Flower Effect Monster Short Print
MRD-EN043 Morinphen Normal Monster Common
MRD-EN044 Mega Thunderball Normal Monster Common
MRD-EN045 Tongyo Normal Monster Common
MRD-EN046 Empress Judge Fusion Monster Common
MRD-EN047 Pale Beast Normal Monster Common
MRD-EN048 Electric Lizard Effect Monster Common
MRD-EN049 Hunter Spider Normal Monster Common
MRD-EN050 Ancient Lizard Warrior Normal Monster Common
MRD-EN051 Queen's Double Effect Monster Short Print
MRD-EN052 Trent Normal Monster Common
MRD-EN053 Disk Magician Normal Monster Common
MRD-EN054 Hyosube Normal Monster Common
MRD-EN055 Hibikime Normal Monster Common
MRD-EN056 Fake Trap Normal Trap Rare
MRD-EN057 Tribute to The Doomed Normal Spell Super Rare
MRD-EN058 Soul Release Normal Spell Common
MRD-EN059 The Cheerful Coffin Normal Spell Common
MRD-EN060 Change of Heart Normal Spell Ultra Rare
MRD-EN061 Baby Dragon Normal Monster Short Print
MRD-EN062 Blackland Fire Dragon Normal Monster Common
MRD-EN063 Swamp Battleguard Effect Monster Common
MRD-EN064 Battle Steer Normal Monster Common
MRD-EN065 Time Wizard Effect Monster Ultra Rare
MRD-EN066 Saggi the Dark Clown Normal Monster Common
MRD-EN067 Dragon Piper Effect Monster Common
MRD-EN068 Illusionist Faceless Mage Normal Monster Common
MRD-EN069 Sangan Effect Monster Rare
MRD-EN070 Great Moth Effect Monster Rare
MRD-EN071 Kuriboh Effect Monster Super Rare
MRD-EN072 Jellyfish Normal Monster Common
MRD-EN073 Castle of Dark Illusions Effect Monster Common
MRD-EN074 King of Yamimakai Normal Monster Common
MRD-EN075 Catapult Turtle Effect Monster Super Rare
MRD-EN076 Mystic Horseman Normal Monster Common
MRD-EN077 Rabid Horseman Fusion Monster Common
MRD-EN078 Crass Clown Effect Monster Short Print
MRD-EN079 Pumpking the King of Ghosts Effect Monster Common
MRD-EN080 Dream Clown Effect Monster Short Print
MRD-EN081 Tainted Wisdom Effect Monster Common
MRD-EN082 Ancient Brain Normal Monster Common
MRD-EN083 Guardian of the Labyrinth Normal Monster Common
MRD-EN084 Prevent Rat Normal Monster Common
MRD-EN085 The Little Swordsman of Aile Effect Monster Common
MRD-EN086 Princess of Tsurugi Effect Monster Rare
MRD-EN087 Protector of the Throne Normal Monster Common
MRD-EN088 Tremendous Fire Normal Spell Common
MRD-EN089 Jirai Gumo Effect Monster Common
MRD-EN090 Shadow Ghoul Effect Monster Rare
MRD-EN091 Labyrinth Tank Fusion Monster Common
MRD-EN092 Ryu-Kishin Powered Normal Monster Common
MRD-EN093 Bickuribox Fusion Monster Common
MRD-EN094 Giltia the D. Knight Fusion Monster Common
MRD-EN095 Launcher Spider Normal Monster Common
MRD-EN096 Giga-Tech Wolf Normal Monster Common
MRD-EN097 Thunder Dragon Effect Monster Short Print
MRD-EN098 7 Colored Fish Normal Monster Common
MRD-EN099 The Immortal of Thunder Effect Monster Common
MRD-EN100 Punished Eagle Fusion Monster Common
MRD-EN101 Insect Soldiers of the Sky Effect Monster Common
MRD-EN102 Hoshiningen Effect Monster Rare
MRD-EN103 Musician King Fusion Monster Common
MRD-EN104 Yado Karu Effect Monster Common
MRD-EN105 Cyber Saurus Fusion Monster Common
MRD-EN106 Cannon Soldier Effect Monster Rare
MRD-EN107 Muka Muka Effect Monster Rare
MRD-EN108 The Bistro Butcher Effect Monster Common
MRD-EN109 Star Boy Effect Monster Rare
MRD-EN110 Milus Radiant Effect Monster Rare
MRD-EN111 Flame Cerebrus Normal Monster Common
MRD-EN112 Niwatori Normal Monster Common
MRD-EN113 Dark Elf Effect Monster Rare
MRD-EN114 Mushroom Man #2 Effect Monster Common
MRD-EN115 Lava Battleguard Effect Monster Common
MRD-EN116 Witch of the Black Forest Effect Monster Rare
MRD-EN117 Little Chimera Effect Monster Rare
MRD-EN118 Bladefly Effect Monster Rare
MRD-EN119 Lady of Faith Normal Monster Common
MRD-EN120 Twin-Headed Thunder Dragon Fusion Monster Super Rare
MRD-EN121 Witch's Apprentice Effect Monster Rare
MRD-EN122 Blue-Winged Crown Normal Monster Common
MRD-EN123 Skull Knight Fusion Monster Common
MRD-EN124 Gazelle the King of Mythical Beasts Normal Monster Super Short Print
MRD-EN125 Garnecia Elefantis Normal Monster Super Rare
MRD-EN126 Barrel Dragon Effect Monster Ultra Rare
MRD-EN127 Solemn Judgment Counter Trap Ultra Rare
MRD-EN128 Magic Jammer Counter Trap Ultra Rare
MRD-EN129 Seven Tools of the Bandit Counter Trap Ultra Rare
MRD-EN130 Horn of Heaven Counter Trap Ultra Rare
MRD-EN131 Shield & Sword Normal Spell Rare
MRD-EN132 Sword of Deep-Seated Equip Spell Common
MRD-EN133 Block Attack Normal Spell Common
MRD-EN134 The Unhappy Maiden Effect Monster Short Print
MRD-EN135 Robbin' Goblin Continuous Trap Rare
MRD-EN136 Germ Infection Equip Spell Common
MRD-EN137 Paralyzing Potion Equip Spell Common
MRD-EN138 Mirror Force Normal Trap Ultra Rare
MRD-EN139 Ring of Magnetism Equip Spell Common
MRD-EN140 Share the Pain Normal Spell Common
MRD-EN141 Stim-Pack Equip Spell Short Print
MRD-EN142 Heavy Storm Normal Spell Super Rare
MRD-EN143 Thousand Dragon Fusion Monster Secret Rare
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.