FANDOM


Meklord Emperor Wisel

機皇帝ワイゼル∞ Kikōtei Wisel Infinity

Meklord Emperor Wisel SP13
Kana きこうていワイゼルインフィニティ
Romanizacja imienia Kikōtei Waizeru Infiniti
Tłumaczenie imienia ang. Cesarz Meklord, Wisel
jap. Maszynowy Cesarz, Wisel Nieskończoność
Poziom 1 Level
Atrybut Dark DARK
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 2500/2500
Kod 68140974
Tekst karty

Cannot be Normal Summoned/Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn: You can target 1 face-up Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to those equipped monsters' combined ATK. Once per turn, during either player's turn, when an opponent's Spell Card is activated: You can negate the activation, and if you do, destroy it.

Other monsters you control cannot attack. Once per turn, you can select and equip 1 face-up Synchro Monster your opponent controls to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of all Synchro Monsters equipped to it and all other face-up "Wisel", "Skiel", and "Granel" monsters you control. When this card is destroyed, destroy all monsters you control.

Tłumaczenie

Nie może być normalnie przyzwany/ustawiony. Musi zostać specjalnie przyzwany przez swój własny efekt i nie może być specjalnie przyzwana w inny sposób. Kiedy kontrolowany przez ciebie odkryty potwór zostanie zniszczony przez efekt karty i wysłany na cmentarzysko: Możesz specjalnie przyzwać tą kartę z e swojej ręki. Inne potwory, które kontrolujesz nie mogą zadeklarować ataku. Raz na turę: Możesz wybrać 1 odkrytego synchronicznego potwora kontrolowanego przez przeciwnika i ekwipować go do tej karty. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków potworów, w które został ekwipowany. Raz na turę, podczas tury któregokolwiek z graczy, kiedy Karta zaklęcia przeciwnika zostanie aktywowana: możesz anulować aktywację, i gdy to zrobisz, zniszcz ją.

Inne potwory kontrolowane przez ciebie nie mogą atakować. Raz na turę, możesz wybrać 1 odkrytego synchronicznego potwora kontrolowanego przez przeciwnika i ekwipować go do tej karty. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków potworów, w które został ekwipowany oraz wszystkich innych odkrytych potworów "Wisel", "Skiel", i "Granel", które kontrolujesz. Jeśli ta karta zostanie zniszczona, zniszcz wszystkie kontrolowane przez siebie potwory.

Zestawy
Anime

Główny artykuł: Meklord Emperor Wisel (anime)

Ciekawostki
  • Ta karta odzwierciedla swojego właściciela, Placido. Podczas gdy jego właściciel potrafi walczyć mieczem lewą ręką, tak samo ta karta może atakować ostrzem przyczepionym do lewej ręki.
  • Trzy Meklordy odzwierciedlają ciało, umysł i ducha:
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

-

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.