FANDOM


Meklord Emperor Skiel

機皇帝スキエル∞ Kikōtei Skiel Infinity

MeklordEmperorSkiel EXVC94
Kana きこうていスキエルインフィニティ
Romanizacja imienia Kikōtei Waizeru Infiniti
Tłumaczenie imienia ang. Cesarz Meklord, Skiel
jap. Maszynowy Cesarz, Skiel Nieskończoność
Poziom 1 Level
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 2200/2200
Kod 31930787
Tekst karty

This card cannot be Normal Summoned or Set. This card cannot be Special Summoned except by its own effect. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard, you can Special Summon this card from your hand. Other monsters you control cannot declare an attack. Once per turn, you can select 1 Synchro Monster your opponent controls, and equip it to this card. This card gains ATK equal to those equipped monsters' combined ATK. You can send 1 monster equipped to this card to the Graveyard to allow this card to attack your opponent directly this turn.

Other monsters you control cannot attack. Once per turn, you can equip 1 face-up Synchro Monster your opponent controls to this card. This card gains ATK equal to the combined ATK of all Synchro Monsters equipped to it and all other face-up "Wisel","Skiel", and "Granel" monsters you control. When this card is destroyed, destroy all monsters you control.

Tłumaczenie

Nie może być normalnie przyzwany/ustawiony. Musi zostać specjalnie przyzwany przez swój własny efekt i nie może być specjalnie przyzwana w inny sposób. Kiedy kontrolowany przez ciebie odkryty potwór zostanie zniszczony przez efekt karty i wysłany na cmentarzysko: Możesz specjalnie przyzwać tą kartę z e swojej ręki. Inne potwory, które kontrolujesz nie mogą zadeklarować ataku. Raz na turę: Możesz wybrać 1 odkrytego synchronicznego potwora kontrolowanego przez przeciwnika i ekwipować go do tej karty. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków potworów, w które został ekwipowany. Możesz wysłać 1 potwora wyposażonego w tą kartę na Cmentarz, by pozwolić tej karcie zaatakować w tej turze przeciwnika bezpośrednio.

Inne potwory kontrolowane przez ciebie nie mogą atakować. Raz na turę, możesz wybrać 1 odkrytego synchronicznego potwora kontrolowanego przez przeciwnika i ekwipować go do tej karty. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków wszystkich Synchro Potworów, w jakie został wyposażony, oraz wszystkich innych odkrytych potworów "Wisel", "Skiel", i "Granel", które kontrolujesz. Jeśli ta karta zostanie zniszczona, zniszcz wszystkie kontrolowane przez siebie potwory.

Zestawy
Anime

Główny artykuł: Meklord Emperor Skiel (anime)

Ciekawostki
  • Ta karta odzwierciedla swojego właściciela, Lestera. Podczas gdy jego właściciel jest najmniejszy z całej trójki Cesarzy Yliaster, tak samo ten potwór jest najmniejszym spośród Cesarzy Meklordów.
  • To jedyny Meklord, który nie ma jakiejkolwiek części ciała, która świeci się na czerwono.
  • Trzy Meklordy odzwierciedlają ciało, umysł i ducha:
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

-

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.