FANDOM


Meklord Emperor Granel

機皇帝グランエル∞ Kikōtei Granel Infinity

Meklord Emperor Granel WQ11
Kana きこうていグランエルインフィニティ
Romanizacja imienia Kikōtei Guraneru Infiniti
Tłumaczenie imienia ang. Cesarz Meklord, Granel
jap. Maszynowy Cesarz, Granel Nieskończoność
Poziom 1 Level
Atrybut Earth EARTH
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 0/0
Kod 04545683
Tekst karty

Cannot be Normal Summoned or Set. Must be Special Summoned by its own effect, and cannot be Special Summoned by other ways. When a face-up monster you control is destroyed by a card effect and sent to the Graveyard: You can Special Summon this card from your hand. This card gains ATK and DEF equal to half of your Life Points. Once per turn: You can target 1 Synchro Monster your opponent controls; equip that target to this card. This card gains ATK equal to those equipped monsters' combined ATK. During your Main Phase: You can target 1 of those equipped monsters; Special Summon that target to your side of the field in face-up Defense Position.

Other monsters you control cannot attack, except for Synchro Monsters equipped to this card. This card's original ATK and DEF are equal to your Life Points. This card gains ATK equal to the combined ATK of all Synchro Monsters equipped to this card. When this card is destroyed, destroy all monsters you control.

Tłumaczenie

Nie może być normalnie przyzwany/ustawiony. Musi zostać specjalnie przyzwany przez swój własny efekt i nie może być specjalnie przyzwana w inny sposób. Kiedy kontrolowany przez ciebie odkryty potwór zostanie zniszczony przez efekt karty i wysłany na cmentarzysko: Możesz specjalnie przyzwać tą kartę z swojej ręki. Ta karta zyskuje Atak i Obronę równe połowie twoich Punktów Życia. Raz na turę: Możesz wybrać 1 odkrytego synchronicznego potwora kontrolowanego przez przeciwnika i ekwipować go do tej karty. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków potworów, w które został ekwipowany. Podczas twojej Głównej Fazy 1: Możesz namierzyć 1 z tych wyposażonych w niego potworów; Specjalnie Przyzwij ten cel na swoje pole w odkrytym trybie obronnym.

Inne potwory kontrolowane przez ciebie nie mogą atakować, za wyjątkiem Synchro-Potworów doposażonych w ta kartę. Oryginalny Atak i Obrona tej karty jest równa twoim Punktom Życia. Ta karta zyskuje atak równy sumie ataków Synchro-Potworów, w które został wyposażony. Jeśli ta karta zostanie zniszczona, zniszcz wszystkie kontrolowane przez siebie potwory.

Zestawy
Anime

Główny artykuł: Meklord Emperor Granel (anime)

Ciekawostki
  • Ta karta odzwierciedla swojego właściciela, Jakoba. Tak jak Jakob jest najwyższym członkiem Trzech Cesarzy Yliaster, Cesarz Meklord Granel wydaje się być największym Meklordem spośród trzech głównych Cesarzy Meklordów.
  • Trzy Meklordy odzwierciedlają ciało, umysł i ducha:
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
Więcej
GaleriaRulingiErrata

-

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.