FANDOM


Mecha Phantom Beast Hamstrat

幻獣機ハムストラット

Mecha Phantom Beast Hamstrat LTGY
Kana げんじゅうきハムストラット
Romanizacja imienia Genjūki Hamusutoratto
Tłumaczenie imienia Mechaniczna widmowa bestia - Hamstrat
Poziom 3 LevelLevelLevel
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 1100/1600
Kod 66200210
Tekst karty
When this card is flipped face-up: Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. You can Tribute 1 Token, then target 1 "Mecha Phantom Beast" monster in your Graveyard; Special Summon that target. You can only use this effect of "Mecha Phantom Beast Hamstrat" once per turn.
Tłumaczenie
Gdy ta karta zostanie odwrócona: specjalnie przyzwij 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIATR/Poziom 3/ATK 0/DEF 0). Poziom tej karty wzrasta o sumę poziomów wszystkich kontrolowanych przez ciebie "Mecha Phantom Beast Tokens". Gdy kontrolujesz token, ta karta nie może zostać zniszczona w walce lub przez efekty kart. Możesz poświęcić 1 token, po czym wybrać 1 potwora "Mecha Phantom Beast" na swoim cmentarzysku; specjalnie przyzwij ten cel. Możesz skorzystać z tego efektu "Mecha Phantom Beast Hamstrat" tylko raz na turę.
Zestawy
Manga
Ciekawostki
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.