FANDOM


Mecha Phantom Beast Concoruda

幻獣機コンコルーダ

Mecha Phantom Beast Concoruda JOTL
Kana げんじゅうきコンコルーダ
Romanizacja imienia Genjūki Konkorūda
Tłumaczenie imienia Mechaniczna widmowa bestia - Concoruda
Poziom 7 LevelLevelLevelLevelLevelLevelLevel
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Synchro/Effect
Atak i obrona 2400/1200
Kod 53451824
Materiały 1 tuner + 1 lub więcej potworów nie będących tunerami
Tekst karty
Tokens you control cannot be destroyed by battle or card effects. If this card you control is destroyed by your opponent's card (either by battle or by card effect) and sent to your Graveyard: You can Tribute all Tokens you control, then target 1 Level 4 or lower "Mecha Phantom Beast" monster in your Graveyard; Special Summon that target.
Tłumaczenie
Kontrolowane przez ciebie tokeny nie mogą zostać zniszczone w walce lub przez efekty kart. Gdy ta kontrolowana przez ciebie karta zostanie zniszczona przez kartę przeciwnika (przez walkę lub efekt karty) i wysłana na cmentarzysko: możesz poświęcić wszystkie kontrolowane przez siebie tokeny, po czym wybrać ze swojego cmentarzyska 1 potwora "Mecha Phantom Beast" na poziomie 4 lub niższym; specjalnie przyzwij ten cel.
Zestawy
Ciekawostki
  • Imię tej karty pochodzi od samolotu Concorde i hinduskiego bóstwa Garudy.
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.