FANDOM


Mecha Phantom Beast Coltwing

幻獣機コルトウィング Genjūki Coltwing

Mecha Phantom Beast Coltwing JOTL
Kana げんじゅうきコルトウィング
Romanizacja imienia Genjūki Korutowingu
Tłumaczenie imienia Mechaniczna widmowa bestia - Coltwing
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 1600/1500
Kod 94973028
Tekst karty
When this card is Special Summoned: Special Summon 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). You must control another "Mecha Phantom Beast" monster to activate and resolve this effect. This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn: You can Tribute 2 Tokens, then target 1 card your opponent controls; destroy that target, and if you do, banish it.
Tłumaczenie
Gdy ta karta zostanie specjalnie przyzwana: specjalnie przyzwij 2 "Mecha Phantom Beast Tokens" (Machine/WIATR/Poziom 3/ATK 0/DEF 0). Musisz kontrolować innego potwora "Mecha Phantom Beast", by móc aktywować i wykonać ten efekt. Poziom tej karty wzrasta o sumę poziomów wszystkich kontrolowanych przez ciebie "Mecha Phantom Beast Tokens". Gdy kontrolujesz token, ta karta nie może zostać zniszczona w walce lub przez efekty kart. Raz na turę: możesz poświęcić 2 tokeny, po czym wybrać 1 kartę kontrolowaną przez twojego przeciwnika; zniszcz ten cel i gdy to zrobisz, zbanuj go.
Zestawy
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.