FANDOM


Mecha Phantom Beast Blackfalcon

幻獣機ブラックファルコン

Mecha Phantom Beast Blackfalcon LTGY
Kana げんじゅうきブラックファルコン
Romanizacja imienia Genjūki Burakku Farukon
Tłumaczenie imienia Mechaniczna widmowa bestia - Czarny Sokół
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Wind WIND
Typ potwora Machine/Effect
Atak i obrona 1200/1700
Kod 04417407
Tekst karty
When this card declares an attack: Special Summon 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine-Type/WIND/Level 3/ATK 0/DEF 0). This card's Level is increased by the total Levels of all "Mecha Phantom Beast Tokens" you control. While you control a Token, this card cannot be destroyed by battle or card effects. Once per turn, during either player's turn: You can Tribute 1 Token, then target 1 monster your opponent controls; change that target to face-up Defense Position.
Tłumaczenie
Gdy ta karta zadeklaruje atak: specjalnie przyzwij 1 "Mecha Phantom Beast Token" (Machine/WIATR/Poziom 3/ATK 0/DEF 0). Poziom tej karty wzrasta o sumę poziomów wszystkich kontrolowanych przez ciebie "Mecha Phantom Beast Tokens". Gdy kontrolujesz token, ta karta nie może zostać zniszczona w walce lub przez efekty kart. Raz na turę, podczas tury, któregokolwiek z graczy: możesz poświęcić 1 token, po czym wybrać 1 potwora kontrolowanego przez przeciwnika; zmień ten cel do odkrytej pozycji obronnej.
Zestawy
Manga
Archetyp/Seria
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.