FANDOM


Masked Chameleon

カメンレオン Kamenleon

Masked Chameleon JOTL
Romanizacja imienia Kamenreon
Tłumaczenie imienia Zamaskowany kameleon
Poziom 4 LevelLevelLevelLevel
Atrybut Earth EARTH
Typ potwora Reptile/Tuner
Atak i obrona 1600/1100
Kod 53573406
Tekst karty
Cannot be Normal Summoned if you control a Level 5 or higher monster. When this card is Normal Summoned: You can target 1 monster with 0 DEF in your Graveyard; Special Summon that target in face-up Defense Position. Its effects are negated. You cannot Special Summon any other monsters, except from the Extra Deck, during the turn you activate this effect.
Tłumaczenie
Nie może zostać normalnie przyzwany gdy kontrolujesz potwora na poziomie 5 lub wyższym. Gdy ta karta zostanie normalnie przyzwana: możesz wybrać ze swojego cmentarzyska 1 potwora z obroną równą 0; specjalnie przyzwij ten cel w odkrytej pozycji obronnej. Jego efekty są anulowane. Nie możesz specjalnie przyzwać żadnych innych potworów podczas tury,w której aktywowałeś ten efekt, oprócz potworów z talii dodatkowej.
Zestawy
Ciekawostki
  • Japońskie imię tego potwora to połączenie słów "kamen" (jap. maska) i "chameleon" (ang. kameleon).
Status TCG/OCG
W innych językach
Więcej
GaleriaRulingiErrata
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.